عضویت طلایی برای اعضای هیت علمی دپارتمان

             

عضویت طلایی برای اعضای هیت علمی دپارتمان

با استناد به اطلاع رسانی های قبلی مبنی برتخصیص عضویت طلایی به اعضای هیت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرایط لازم برای استفاده از این طرح اعلام می گردد.

تمامی اعضای عیت علمی دانشگاهها که به نحوی با یکی از دانشگاهها و یا سایر موسسات آموزش عالی همکاری تمام وقت و یا نیمه وقت دارند می توانند از تسهیلات این طرح استفاده نمایند.

دپارتمان مهندسی مکانیک از این عزیزان در برنامه های خود از جمله برگزاری کنفرانس ها به عنوان اعضای هیت داوران و همچنین اعضای هیت علمی دپارتمان استفاده خواهد نمود.

این طرح فقط شامل اعضای هیت علمی رشته های مکانیک (در تمام گرایش ها)- مکاترونیک - صنایع - مواد - متالورژی- هوا فضا خواهد بود و پذیرش سایر رشته ها فعلا مقدور نخواهد بود

تمامی علاقمندان برای استفاده از این طرح می بایست در فرم اعضای طلایی مدرک شناسایی (مبنبی بر تایید هیت علمی دانشگاه مذکور)به دپارتمان ارسال نمایند .شایان ذکر است برای ارتقا طلایی رعایت کلیه شرایط موجود برای ارتقا باید رعایت گردد . (برای اطلاع بیشتر به آپشن اعضای نقره ای و آپشن اعضای طلایی مراجعه گردد)

برای ارتقا عضویت به طلایی می بایست عضو نقره ای دپارتمان باشید.

شرایط ارتقا عضویت طلایی اعضای فعال دپارتمان و همچنین دانشجوهای دکترا پس از تصویب شورای مرکزی دپارتمان اعلم خواهد شد.

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات