دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

ایمیل اختصاصی کاربران

با توجه به این که استفاده از سیستمهای ارتباطی نظیر پست الکترونیکی از واجبات زندگی در عصر تکنولوژی است و با عنایت بر این که استفاده از دامنه های رایج رایگان همانند yahoo و  gmail که تمامی اقشار جامعه بدان دسترسی دارند ، برای استفاده جوامع مهندسی در زمینه های مختلف به خصوص در ارائه مقالات کنفرانس ها و همایش ها پسندیده و مناسب نمی باشد ، در همین راستا دپارتمان مهندسی مکانیک ایران برای سامان دهی به این امر  اقدام به صدور ایمیل اختصاصی با فرمت@irsme.ir ------گرفته است.

شایان ذکراست که این ایمیل ها برای تمامی اعضای قدیمی دپارتمان ایجاد شده و به همراه کلمه عبور به صورت پیام خصوصی به آنها ارسال شده است و  بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ایمیل اعضای جدید در صورت در خواست آنها حداکثر در عرض سه روز ایجاد و به آنها ارسال می گردد.

عزیزان می توانند برای در خواست ایمیل با جناب آقای مهندس طالبی مسئول سایت تماس بگیرند

مدیریت دپارتمان مهندسی مکانیک
 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات