دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
آموزش آباکوس، کتاب آموزش تحلیل دینامیکی و استاتیکی در نرم افزار آباکوس (ABAQUS Static and Dynamic Analyses)
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 26 اسفند 1394 ، 08:37

 

 

 

 

 

 

کتاب آموزش تحلیل دینامیکی و استاتیکی در نرم افزار آباکوس (ABAQUS Static and Dynamic Analyses)، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه تحلیل دینامیکی و استاتیکی در نرم افزار المان محدود آباکوس می باشد. آموزش تحلیل در این کتاب، مبتنی بر مثال های گوناگون حل شده (Example Problems Manual) می باشد. این کتاب مشتمل بر 881 صفحه، در 14 فصل، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Static Stress/Displacement Analyses

Static and quasi-static stress analyses

Buckling and collapse analyses

Forming analyses

Fracture and damage

Import analyses

Chapter 2: Dynamic Stress/Displacement Analyses

Dynamic stress analyses

Mode-based dynamic analyses

Eulerian analyses

Co-simulation analyses

Chapter 3: Tire and Vehicle Analyses

Tire analyses

Vehicle analyses

Occupant safety analyses

Chapter 4: Mechanism Analyses

Chapter 5: Heat Transfer and Thermal Stress Analyses

Chapter 6: Fluid Dynamics and Fluid Structure Interaction

Chapter 7: Electromagnetic Analyses

Piezoelectric analyses

Joule heating analyses

Chapter 8: Mass Diffusion Analyses

Chapter 9: Acoustic and Shock Analyses

Chapter 10: Soils Analyses

Chapter 11: Structural Optimization Analyses

Topology optimization analyses

Shape optimization analyses

Chapter 12: Abaqus/Aqua Analyses

Chapter 13: Design Sensitivity Analyses

Overview

Examples

Chapter 14: Postprocessing of Abaqus Results Files

جهت دانلود کتاب آموزش تحلیل دینامیکی و استاتیکی در نرم افزار آباکوس (ABAQUS Static and Dynamic Analyses) بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش آباکوس، کتاب آموزش تحلیل دینامیکی و استاتیکی در نرم افزار آباکوس (ABAQUS Static and Dynamic Analyses)

آموزش آباکوس، کتاب آموزش تحلیل دینامیکی و استاتیکی در نرم افزار آباکوس (ABAQUS Static and Dynamic Analyses)

آموزش آباکوس، کتاب آموزش تحلیل دینامیکی و استاتیکی در نرم افزار آباکوس (ABAQUS Static and Dynamic Analyses)

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات