دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

اعضای هیت علمی

 جمعی از اساتید دانشگاهها و صاحبان صنایع  به جمع اعضای هیت علمی دپارتمان ملحق شدند .

به اطلاع اعضای دپارتمان مهندسی مکانیک می رساند :

جناب آقای مهندس وحید ذاکری

جناب آقای دکتر سینا قائمی

جناب آقای مهندس سرهنگ پرویز ترکمن

به جمع هیت علمی دپارتمان ملحق شدند و همکاری خود را با دپارتمان آغاز نمودند لازم به ذکر است  که رزومه کاری و تحصیلی این اساتید بر روی سایت گرفته است .

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات