دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

بازديد اعضاي دپارتمان مکانيک از شرکت ايران خودرو تبريز

در راستاي اهداف دپارتمان مکانيک در جهت برگزاري بازديدهاي صنعتي براي افزايش ارتباط هر چه بيشتر دانشگاه و صنعت و افزايش ديد صنعتي اعضا  بازديدي از خط توليد جديد ايران خودرو تبريز در روز شنبه به مورخه 4/3/87 از ساعت 10 الي 13 صورت گرفت .

در اين بازديد که با استقبال گرم مهندسين ايران خودرو همراه بود اعضاي دپارتمان از خطوط مونتاژ پيکان وانت که تمامي قطعات آن از ايران خودرو تهران تزريق مي شود ديدن کردند و با تکنولوژي هاي به کار رفته در آن آشنا شدند . در اين بازديد مهندسين ايران خودرو خواستار ارتباط هر چه بيشتر دپارتمان مهندسي مکانيک با ايران خودرو بودند .

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات