جریان دو فازی در شرایط گرانش ناچیز

             
جریان دو فازی در شرایط گرانش ناچیز
نوشته شده توسط علی خادم   
سه شنبه ، 29 بهمن 1392 ، 11:50

با گسترش صنعت فضانوردی انتقال حرارت در شرایط بی وزنی اهمیت ویژه ای دارد.
در این مقاله کارهای انجام شده در این زمینه که تاکنون انجام شده است به طور خلاصه مورد توجه قرار گرفته شده است.
چهار رژیم مختلف در جریان دو فازی در گرانش ناچیز مشاهده شده اس ت. مدلهای مختلفی که برای این رژیمها ارائه شده است، در این مقاله آورده شده است.

بحث انتقال حرارت در فرآیند جوشش در شرایط گرانش های پائین موضوعی است که امروزه در صنعت فضانوردی در زمینه بررسی تبادل حرارت کاربرد بسیاری دارد. از مواردی که جوشش در شرایط گرانش ناچیز اهمیت پیدا می کند می توان به کاربردهایی نظیر طراحی مبدلهای حرارتی فشرده در فضاپیماها، از بین بردن انرژی مازاد تولید شده، خنک کردن وسائل الکترونیکی مورد استفاده در سفینه ها، تصفیه آب های آلوده در فضاپیماها و همچنین خنک کردن هسته رآکتور های تامین انرژی سفینه ها اشاره نمود . علاوه بر آن بررسی تجربی جوشش در شرایط گرانش پائین میتواند در فهم پدیده جوشش تحت شرایط گرانش روی زمین نیز کمک کند چرا که نیروی گرانش به عنوان یک نیروی مخالف به عنوان عامل محدود کننده در حرکت حبابها و همچنین میزان انتقال حرارت تاثیر بسزائی بگذارد . در بررسی پدیده جوشش در شرایط گرانش ناچیز اثر نیروهای دیگر که در وجود نیروی گرانش قابل صرفنظر کردن می باشند، مانند کشش سطحی، اهمیت پیدا میکنند . علیرغم آنکه تاریخچه بررسی بر روی انتقال حرارت در جوشش با گرانشهای پائین به حدود چهل سال قبل باز میگردد اما بررسی ها در زمینه مکانیزم جوشش تحت این شرایط محدود مباشند . نکته قابل توجه در این تحقیقات آنست که علیرغم تفاوت عمده در فرآیند تشکیل و انهدام حباب بین شرایط گرانش زمین و گرانش ناچیز ضریب انتقال حرارت در این دو حالت تفاوت چشمگیری با یکدیگر ندارند . در این مقاله به بررسی تحقیقاتی که اخیرا از طریق تجربه و یا مدلسازی عددی بر روی جوشش در شرایط گرانش ناچیز انجام شده است، پرداخته می شود....

برای خواندن فایل PDF و ادامه مطلب به این آدرس مراجعه نمایید: http://iranmechanic.persianblog.ir/post/48

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات