جزوه های آموزشی اصول و مبانی نقشه و نقشه خوانی

             
جزوه های آموزشی اصول و مبانی نقشه و نقشه خوانی
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 23 تیر 1395 ، 09:54

 

 

 

 

 

"توپو" در لغت به معنی جا، مکان و محل آمده است. بنابراین توپوگرافی در لغت به معنی ترسیم مکان خواهد بود. اما در اصطلاح نقشه خوانی، نقشه های توپو گرافی نقشه هایی هستند که با استفاده از خطوط هم ارتفاع، نمایشی از وضعیت ناهمواری های یک مکان را ارایه می دهند. از این جهت مشخص ترین ویژگی نقشه های توپوگرافی وجود خطوط هم ارتفاع یا منحنی های میزان است. اگر چه اطلاعات دیگری نیز بر روی نقشه های توپوگرافی وجود دارد از جمله عناصر طبیعی و انسانی نظیر چشمه ها، چاه ها، خطوط هيدروگرافیکی، مناطق مسکونی، مختصات جغرافیایی، مقیاس، جهات شمال و غیره...

جزوه های آموزشی اصول و مبانی نقشه و نقشه خوانی، مشتمل بر 5 جزوه مفید و کاربردی، 454 صفحه، به زبان فارسی، با فرمت pdf، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل 1: تعريف نقشه، شكل واقعي و هندسي زمين، موقعيت، جهت امتداد، پیرامون زمین، شبکه جغرافیایی و مختصات آن، محاسبه فاصله زاویه، آزیموت، برینگ

فصل 2: مفهوم مقياس، انواع و كاربرد آن و طبقه بندي نقشه ها

فصل 3: انواع سيستم تصوير

فصل 4: بیان ويژگي هاي مشترك نقشه ها، اصول و قواعد علائم و نشانه ها در نقشه

فصل 5: نمايش ناهمواري ها

فصل 6: انواع نقشه ها و كاربرد آن

فصل 7: روش هاي مختلف اندازه گيري مساحت و طول

فصل 8: تمرین امتدادها در نقشه هاي توپوگرافيك و تعيين جهت ها و آشنایی با انواع شمال

فصل 9: آشنایی با انواع شبكه ها و مفاهيم مربوط به آن و همچنین نحوه كاربرد آن

فصل 10: توجيه نقشه، استفاده عملي از قطب نما در تعيين جهت، امتداد و همچنين تعيين ايستگاه و...

جهت دانلود جزوه های آموزشی اصول و مبانی نقشه و نقشه خوانی، بر لینک زیر کلیک نمایید:

جزوه های آموزشی اصول و مبانی نقشه و نقشه خوانی

جزوه های آموزشی اصول و مبانی نقشه و نقشه خوانی

جزوه های آموزشی اصول و مبانی نقشه و نقشه خوانی

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات