آموزش اپراتوری لیزر در تهران✔ برگزاری دوره جامع اپراتور لیزر زیرنظر بهترین اساتید توسط آموزشگاه فنی حرفه ای آپادانا ✔مجتمع آموزشی آپادانا☎ 041_4164

اپراتور لیزر

در آموزشگاه آپادانا در تبریز یکی از دوره هایی که بصورت کاملا تخصصی بهمراه مدرک معتبر ارائه می شود، دوره آموزش اپراتور لیزر موهای زائد می باشد.این دوره در دو روز و زیر نظر مدرسین و مربیان حرفه ای سازمان فتی حرفه ای انجام می شود.در روز اول بصورت تئوری بصورت کامل لیزر موهای زائد از نگاه علمی بیان می شود و در روز دوم بصورت کاملا عملی این دوره به پایان می رسد.

14
رایگان!