آموزش اپراتور لیزر اصفهان✔آموزش اپراتورلیزر به صورت حضوری در تبریز و به صورت غیر حضوری از طریق ارسال پک آموزشی به سراسر ایران-مجتمع آموزشی آپادانا ☎ 041-4164

اپراتور لیزر

در آموزشگاه آپادانا در تبریز یکی از دوره هایی که بصورت کاملا تخصصی بهمراه مدرک معتبر ارائه می شود، دوره آموزش اپراتور لیزر موهای زائد می باشد.این دوره در دو روز و زیر نظر مدرسین و مربیان حرفه ای سازمان فتی حرفه ای انجام می شود.در روز اول بصورت تئوری بصورت کامل لیزر موهای زائد از نگاه علمی بیان می شود و در روز دوم بصورت کاملا عملی این دوره به پایان می رسد.

14
رایگان!