دوره آموزشی دستیار دندانپزشک

دستیاران دندان پزشک افراد آموزش دیده‌ای هستند که به همراره دکتر دندانپزشک کار می‌کنند. این افراد علاوه بر انجام کارهای اداری مطب مانند ثبت نوبت بیماران، تهیه پرونده بیمار و…، وظیفه استریل کردن وسایل و تجهیزات دندانپزشکی، آماده کردن یونیت دندانپزشکی برای شروع مراحل درمان دندانپزشکی بیمار و  آماده کردن بیمار از نظر روحی و جسمی را به عهده دارند.

0
1,490,000 تومان