دوره آموزشی فن بیان و اصول سخنوری

دوره آموزشی فن بیان و اصول سخنوری ، دوره فن بیان در تبریز ، آموزش فن بیان و سخنوری در تبریز ، دوره سخنوری در تبریز ، کلاس فن بیان و سخنوری در تبریز

0
1,390,000 تومان