دوره آموزشی تکنسین داروخانه

در دوره آموزشی تکنسین داروخانه می توانید به عنوان نسخه پیچ داروخانه یا دستیار داروخانه زیر نظر دکترداروساز در مراکزی مانند شرکت های داروسازی و بیمه فعالیت کنید. در طی آموزش تکنسین داروخانه، می توانید به طور کامل نحوه خواندن نسخه ها، قیمت گذاری و سازماندهی داروها و کار به عنوان تکنسین داروخانه را بیاموزید. این دوره برای کسانی که به دنبال شغل در داروخانه ها ایده آل است و می توانند با استفاده از مهارت های کسب شده در این دوره درآمد زیادی کسب کنند.

1
1,590,000 تومان