این آزمون تنها برای کاربران وارد شده است.


کارآموز گرامی شما فقط یک بار می توانید در این آزمون شرکت کنید. در صورت عدم قبولی در آزمون با هماهنگی قبلی آزمون مجددا برای شما فعال می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 4164-041 داخلی 2 تماس حاصل فرمایید.

 

آزمون دوره پایتون

کارآموز گرامی وقت آزمون شما صحیح نیست. لطفا در زمان مناسب جهت آزمون مراجعه فرمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 4164--041 داخلی 2 تماس حاصل فرمایید