در صورتی که از کارآموزان دوره های آموزشی مجتمع آموزشی آپادانا می باشید نام کاربری و رمز عبور شما به ترتیب کد ملی و شماره تلفن همراه شما می باشد.