مجتمع آموزشی آپادانا با بهره گیری از برترین استادان زبان و حرفه‌ای ترین کادر اداری توانسته به قطبی بزرگ در عرصه آموزش کشور تبدیل شود.استخدام تمامی اعضای کادر اداری و آموزشی پس از طی چندین مرحله آزمون و مصاحبه دشوار و با حساسیت و دقت بالا در تمامی مراحل انجام می‌شود.سیاست اصلی خود می‌دانیم که این مسیر را ادامه داده تا همواره کیفیتی درخور و با بالاترین استاندارد‌های آموزشی به شما ارائه گردد.

اساتید این مجموعه از بهترین اساتید حوزه صنعت و دانشگاه انتخاب شده و اکثرا کارآفرین بوده و در زمیه ای که تخصص کاری و حرفه ای دارند تدریس می کنند.