[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_empty_space][vc_hoverbox image=”1735″ primary_title=”” hover_title=”” hover_background_color=”black” hover_btn_title=”ادامه…” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Firsme.org%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b9%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F|title:%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C”]رشته مهندسی معماری  یکی از رشته های جذاب میباشد. زیرا معماری یک هنر است و مباحث درسی این رشته ترکیبی از فن و هنر است….[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_empty_space][vc_hoverbox image=”1718″ primary_title=”” hover_title=”” hover_background_color=”black” hover_btn_title=”ادامه…” hover_btn_color=”white” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Firsme.org%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2582-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9%2F|title:%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9″]

مهندسی برق الکترونیک به دو قسمت تقسیم می شود که یک قسمت آن میکروالکترونیک است و قسمت دیگر مدار و سیستم می باشد که شامل‌ علم‌ مواد و…

[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_empty_space][vc_hoverbox image=”1706″ primary_title=”” hover_title=”” hover_background_color=”black” hover_btn_title=”ادامه…” hover_btn_color=”white” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Firsme.org%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c%2F|title:%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C”]

رشته مهندسی پزشکی ترکیبی از دو گروه ریاضی و تجربی است. مهندسی و پزشکی همکاری خوبی در کمک به بیماران و پزشکان داشته است….

[/vc_hoverbox][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_empty_space][vc_hoverbox image=”1701″ primary_title=”” hover_title=”” hover_background_color=”black” hover_btn_title=”ادامه…” hover_btn_color=”white” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Firsme.org%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2585%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9%2F|title:%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9″]

مهندسی مکانیک برای افرادی مناسب است که علاقه‌مند به فیزیک و ریاضی بوده و از هوش‌ و قدرت‌ تجسمی خوبی برخوردار باشند.با توجه به ماهیت کارهای رشته مهندسی مکانیک …

[/vc_hoverbox][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_hoverbox image=”1743″ primary_title=”” hover_title=”” hover_background_color=”black” hover_btn_title=”ادامه…” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Firsme.org%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b9%2F|title:%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9″]

رشته مهندسی شامل کاربرد اصول و تکنیک هایی است که باعث طراحی و نصب سیستمهایی می‌شود که شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات مختلف…

[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_hoverbox image=”1741″ primary_title=”” hover_title=”” hover_background_color=”black” hover_btn_title=”ادامه…” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Firsme.org%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%25be%25db%258c%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d9%2588-it%2F|title:%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%20%D9%88%20IT”]یکی از مهم ترین رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر است. افراد زیادی مایلند در این رشته تحصیل کنند و در شغل های مختلف و بسیار متنوعی که مربوط به آن است شاغل شوند…[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_hoverbox image=”1739″ primary_title=”” hover_title=”” hover_background_color=”black” hover_btn_title=”ادامه…” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Firsme.org%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25af%25d9%2586%2F|title:%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86″]رشته مهندسی معدن یکی از قدیمی‌ترین رشته‌های مهندسی در دنیا است. محدوده کار یک مهندس معدن فقط محیط معدنی محدود نمی باشد…[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_hoverbox image=”1729″ primary_title=”” hover_title=”” hover_background_color=”black” hover_btn_title=”ادامه…” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Firsme.org%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25b9%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%2F|title:%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86″]

مهندسی عمران یکی از شاخه‌های مهندسی است، که به طراحی، نگهداری و ساخت سازه‌های طبیعی و مصنوعی شامل جاده‌ها، پل‌ها و… می‌پردازد….

[/vc_hoverbox][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_hoverbox image=”1756″ primary_title=”” hover_title=”” hover_background_color=”black” hover_btn_title=”ادامه…” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Firsme.org%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2585%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9%2F|title:%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9″]

مهندسی مکاترونیک تلفیقی از رشته‌های اصلی مکانیک،کامپیوتر،الکترونیک و کنترل است، با گسترش روز افزون علم و نیاز صنعت،مهندسانی که به صورت خاص فقط یک رشته را دنبال نمی کنند…

[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_hoverbox image=”1752″ primary_title=”” hover_title=”” hover_background_color=”black” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Firsme.org%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2585%25db%258c%2F|title:%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C”]

مهندس شیمی رابط بین علم و تکنولوژی است،پروژه های مهندسی شیمی , مانند تحقیقات علمی در محیط آزمایشگاهی شروع و طراحی و اجرا می شود و در ادامه , مراحل تعمیر و نگه داری آنها…

[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_hoverbox image=”1750″ primary_title=”” hover_title=”” hover_background_color=”black” hover_btn_title=”ادامه…” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Firsme.org%2F%25d9%2581%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa%2F|title:%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA”]

فناوری اطلاعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روی اطلاعات اعمال میشود…

[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_hoverbox image=”1760″ primary_title=”” hover_title=”” hover_background_color=”black” hover_btn_title=”ادامه…” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Firsme.org%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25af%2F|title:%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF”]

ارشته مهندسی مواد و متالورژی یکی از رشته های کاربردی در جهان امروز است و با  مواد گوناگون سروکار دارد. منظور از مواد انواع مواد معدنی و غیر معدنی است که در اطراف خود می بینیم…

[/vc_hoverbox][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]