دوره آموزشی تعمیرات تجهیزات پزشکی

تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی یکی از پردرآمدترین زمینه‌های فعالیت در بازار کار این روزها به حساب می‌آید. آموزش نصب و راه اندازی قطعات دندانپزشکی و تعمیرات آن‌ها عمده‌ترین زمینه فعالیت متخصصان این حوزه است.

0
1,490,000 تومان

دوره آموزشی تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی

تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی یکی از پردرآمدترین زمینه‌های فعالیت در بازار کار این روزها به حساب می‌آید. آموزش نصب و راه اندازی قطعات دندانپزشکی و تعمیرات آن‌ها عمده‌ترین زمینه فعالیت متخصصان این حوزه است.

2
1,490,000 تومان