تیپ های شخصیتی کارکنان، آموزش اصولی انواع تیپ های شخصیتی و همچنین فن بیان و سخنوری زیر نظر اساتید مجرب در آموزشگاه آپادانا در تبریز. شماره تماس 4164-041

!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.