مهارت های مدرس

نرم افزار
فنی و مهندسی
صنعتی
دانشگاهی

گروه مدرسان

تمامی رشته ها
آپادانا

مدرسان دوره های آموزشی آپادانا  از سرشناس ترین اساتید دانشگاه ، مهندسان ، پزشکان ، وکلا ، هنرمندان ، کارشناسان ، متخصصین و فعالان حوزه صنعتی و … انتخاب شده و بهترین کیفیت آموزشی را ارائه می دهند