آموزش ریمپ در تبریز

ریمپ یا Remap به معنای تنظیم مجدد یا بازنویسی نرم‌افزار کنترل موتور (ECU)یک خودرو است.…