تور لیدری

دوره آموزشی تورلیدری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تورلیدری توسط آموزشگاه آپادانا در تبریز  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره تورلیدری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه آپادانا برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.